Logotype

Bolag inom Services

IDATA

IDATA hanterar och optimerar sina kunders postala och digitala informationsflöden, bland annat vid fakturering. Bolagets kunder består bland annat av energi-, försäkrings-, finans och bostadsbolag samt kommuner.

IDATA

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.