Logotype

Bolag inom Services

Plåthuset

Plåthuset i Mälardalen AB är en ledande leverantör av isolerade och oisolerade stålhallar, som lagerlokaler, kontor, maskinhallar och sporthallar. Bolaget har varit verksamma inom hallbyggnationer sedan 1993 och har sitt huvudkontor i Enköping.

Plåthuset

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.