Logotype

Bolag inom Services

Tunga Lyft

Tunga Lyft är experter på lyft samt tunggodsförflyttningar och ledande inom sin nisch i Sverige. Bolaget lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Under mer än 75 år har företaget bidragit till att bygga allt från landmärken som Öresundsbron till nya tågstationer långt under marken i landets storstäder.

Tunga Lyft

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.