Logotype

Bolag inom Services

Lindberg Stenberg Arkitekter

Lindberg Stenberg Arkitekter bedriver arkitektsverksamhet från orörd mark till inflyttning med inriktning på flerfamiljshus, stadsbyggnad, förskolor, studentboenden och äldreboenden. Bolaget grundades 1984 i Stockholm.

Lindberg Stenberg Arkitekter

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.