Logotype

Bolag inom Services

IVEO

IVEO är en Stockholmsbaserad digitalbyrå inom premiumsegmentet som erbjuder tjänster inom e-handel, webbsidor, appar och digital strategi. 

IVEO

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.