Logotype

Bolag inom Services

Inbego AB

Inbego AB, med kontor i Stockholm och Älmhult, har sedan starten 1987 utvecklats till ett av Skandinaviens ledande entreprenadföretag inom betongrenovering av parkeringsgarage och fogfria golvlösningar för såväl industri som det publika rummet.

Inbego AB

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.