Logotype

Bolag inom Services

Brandprojektering Sverige

Brandprojektering Sverige är specialiserade på konsulttjänster inom byggnadstekniskt brandskydd i samband med nybyggnation och ombyggnation. Bolaget erbjuder även tjänster inom löpande förvaltning genom att bistå fastighetsägare och verksamhetsutövare med att upprätta rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandprojektering Sverige

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.