Logotype

Bolag inom Services

INGENIØR’NE

INGENIØR’NE är ett danskt konsultbolag som grundades 1972 och har ett heltäckande erbjudande inom byggteknik, främst inom segmenten allmännyttiga bostäder, hälsovård, bostäder och kommersiella fastigheter. 

INGENIØR’NE

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.

undefined