Logotype

Bolag inom Services

Stockholms Rörexpress

Stockholms Rörexpress AB har en stark position inom VVS-service i Stor Stockholm främst mot offentlig sektor.

Stockholms Rörexpress

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.