Logotype

Bolag inom Services

CS Riv & Håltagning

CS Riv & Håltagning AB grundades 1996 och är ett ledande företag inom rivningsentreprenader med verksamt i Västsverige. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större fastighetsbolag med höga krav på kvalitet så väl som miljö och återvinning.

CS Riv & Håltagning

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.