Logotype

Bolag inom Services

EnRival

Enrival AB är tillsammans med dotterbolaget Karriärkonsulten AB en marknadsledande leverantör inom tjänsten Rusta och matcha. Bolagen utför tjänster mot flera olika arbetsmarknadsprojekt och har en lång historik som leverantör till Arbetsförmedlingen i hela Sverige. EnRival grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

EnRival

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.