Logotype

Bolag inom Services

EnRival

EnRival grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget utför tjänster mot flera olika arbetsmarknadsprojekt och har en lång historik som leverantör till Arbetsförmedlingen i hela Sverige.

EnRival

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.