Logotype

Bolag inom Services

Vokus Personal AG

Vokus Personal är en ledande rekryteringsbyrå för vårdpersonal i Schweiz. Sedan Vokus Personal grundades 2012 har bolaget framgångsrikt etablerats som en fokuserad och kontinerligt växande leverantör inom sjukvårdssektorn och hyr ut och placerar akutpersonal, samt tillfälligt och fast anställda i Zürich-området.

Vokus Personal AG

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.