Logotype

Bolag inom Services

Skaraslättens Transport

Skaraslättens Transport är verksamt inom transportförmedling och är nischat mot transporter av sjöcontainrar till och från svenska hamnar. Transporter görs med egna och externa åkerier.

Skaraslättens Transport

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.