Logotype

Bolag inom Services

Stop Start Transport

Stop Start är ett av de ledande företagen inom logistik, magasinering och distribution i Storbritannien, med fokus på transport av ömtåliga varor med högt värde. Bolaget grundades 1986 och har huvudkontor i West Midlands.

Stop Start Transport

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.