Logotype

Bolag inom Services

Strigo

Strigo AB med dotterbolag är en kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet. Koncernen består av bolag som bedriver verksamhet inom vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, företagsutbildningar och bemanning under varumärkena MoA Lärcentrum, Veldi och Cuben.

Strigo

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.