Logotype

Bolag inom Services

Nimbus Gruppen AS

Nimbusgruppen är en helhetsleverantör av försäljning, kundhantering, installation och markentreprenad på den Norska telecommarknaden. Nimbus är idag Norges största fältsäljare av fiberbaserade bredbandstjänster. Nimbusgruppens kunder finns över hela Norge och inom flertalet industrier.

Nimbus Gruppen AS

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.