Logotype

Bolag inom Services

Danboring

Danboring är ett danskt företag som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom schaktfria tekniker, inklusive styrd borrning för bland annat vatten, avlopp, elkablar, fiber och fjärrvärme. Tjänsterna erbjuds huvudsakligen i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. 

Danboring

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.