Logotype

Bolag inom Services

Pierre Entreprenad

Pierre Entreprenad, grundat 1959, är en ledande byggentreprenör i Gävle. Utöver byggverksamhet utför bolaget även uppdrag inom rivning och håltagning samt industrigolv. 

Pierre Entreprenad

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.