Logotype

Bolag inom Services

Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv

Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB startades 1969 och är en aktör inom anläggningsentreprenader. Företaget erbjuder exempelvis installation av fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningar samt utför sten- kabel- och VA-arbeten. Bolaget har sitt säte i Kungälv och deras kunder utgörs främst av kommuner och energibolag i Göteborgsregionen.

Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.