Logotype

Bolag inom Services

Strand Entreprenad

Strand i Jönköping startades 2007 och är ett entreprenadbolag verksamt inom är inom bygg- mark- och anläggningstjänster i Jönköping med omnejd. Bolaget tillhandahåller tjänster inom markentreprenader, industrietableringar, gata/väg, VA-arbeten, rivning/sanering och utvändig miljö.

Strand Entreprenad

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.