Logotype

Bolag inom Services

Newton

Newton är en yrkeshögskola och ett utbildningsföretag som erbjuder kurser inom fastigheter, IT, företagande, teknik och olika teknikfokuserade områden. Dessutom omfattar det ett dotterbolag, Dansforum, som tillhandahåller utbildning i dans.

Newton

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.