Logotype

Bolag inom Services

Zymbios

Zymbios Logistics Contractor AB grundades 2006 och erbjuder lagerservice och logistiksupport med ett starkt fokus mot att erbjuda kundunika lösningar. Bolaget är strategisk placerade i Kumla med transportförbindelser till alla större orter i Norden.

Zymbios

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.