Logotype

Bolag inom Services

MJ Contractor

MJ Contractor, grundat 1993, utför alla typer av arbeten inom mark, bygg och anläggning i Stockholms län. Bolaget besitter specialkompetens inom planering, projektering, besiktning, underhåll, väg-, mur- och stenarbeten och har lång erfarenhet av olika upphandlingsformer, allt från enkla uppdrag till totalentreprenader.

MJ Contractor

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.