Logotype

Bolag inom Services

Fon Anlegg AS

Fon Anlegg erbjuder tjänster inom bland annat grävning, massatransport, dränering, rivning, väg, vatten och avlopp. Bolaget grundades 2015 och har sitt säte i Nordre Fokserød i Sandefjord.

Fon Anlegg AS

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.