Logotype

Bolag inom Services

Frigel

Frigel AG grundades 1994 och är idag den ledande återförsäljaren av kyl- och airconditioning-teknologi samt cellkonstruktion i Schweiz. Frigel AG är en one-stop-shop som erbjuder planering, installation och service.

Frigel

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.