Logotype

Bolag inom Services

Södra Infragruppen Sverige

Södra Infragruppen Sverige, SISAB, är en bolagsgrupp verksamma inom bland annat schaktfri grävning, transport, bygg, fiber-, tele- och elutveckling. Till företagen hör Telarco, nds Nordic Drilling System, LM Transport, CSAB, Miljögården, Tofta Gård, Budettan, Allan Eriksson Mark och Markbyggarna i Skellefteå.

Södra Infragruppen Sverige

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.