Logotype

Bolag inom Services

Södra Infragruppen Sverige

Södra Infragruppen Sverige är en bolagsgrupp beståendes av flertalet bolag inom bland annat styrd borrning, transport, anläggning,  fiber-, tele och elutbyggnad. Bland bolagen finns Telarco, nds Nordic Drilling System, LM Transport, CSAB, Miljögården, Tofta Gård, Budettan AB och Markbyggarna i Skellefteå.

Södra Infragruppen Sverige

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.