Logotype

Bolag inom Trade

Ecochange

Ecochange är en marknadsledande leverantör av förmånscyklar till verksamheter som både vill förbättra miljön och anställdas hälsa. Ecochanges starka och långsiktiga relationer med leverantörer gör att kunder erbjuds mycket fina cyklar och elcyklar till en låg kostnad.

Ecochange

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.