Logotype

Bolag inom Trade

Scandinavian Cosmetics Group

Scandinavian Cosmetics Group (”SCG”) är en ledande aktör inom försäljning, marknadsföring och distribution av skönhetsprodukter och representerar mer än 80 varumärken i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom lokal kundkännedom och lång erfarenhet på den nordiska marknaden innehar SCG en nyckelroll i värdekedjan för exklusiva och semi-selektiva varumärken. Bolaget erbjuder varumärkesägarna strategier för marknadsetablering, marknadsföring och en effektiv varumärkesuppbyggnad anpassad för de lokala marknaderna.

Scandinavian Cosmetics Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.