Logotype

Bolag inom Services

HEAB

Harrysson Entreprenad, HEAB, grundades 1971 och är specialiserad på banbyggen och fokuserar på ombyggnad av bland annat stations- och plattformsområden, underhåll av räls och tillhörande transporttjänster. I bolaget ingår dotterbolaget Nya Olsson Spårservice, NOSSAB, beläget i Ödeshög. Både HEAB och NOSSAB är verksamma över hela Sverige och har även verksamhet i andra nordiska länder.

HEAB

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.