Logotype

Bolag inom Trade

Extra UK

Extra UK är tillsammans med sitt irländska dotterbolag Cyclex en ledande distributör av premiumklassade cykeldelar och accessoarer till återförsäljare i Storbritannien och Irland. Extra UK verkar från sitt huvudkontor i Northamptonshire, Storbritannien.

Extra UK

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.