Logotype

Bolag inom Trade

Vårdväskan

Vårdväskan är ett e-handelsbolag specialiserat på produkter för vårdpersonal som vill sätta en personlig prägel på sin arbetsuniform. Bolaget säljer funktionella och färgglada produkter av både egna och andras varumärken i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

Vårdväskan

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.