Logotype

Bolag inom Services

Jata Cargo

Jata Cargo bildades 1989 och är ett ledande företag inom transportlösningar med fokus på export och import. Bolaget har sitt säte i Malmö och deras kunder utgörs av både mindre och större svenska bolag med höga krav på kvalitet och service. Transportuppdragen gäller allt från en pall till specialtransporter som kan vara både höga, breda och tunga – med bil, båt, flyg och intermodala lösningar.

Jata Cargo

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.