Logotype

Bolag inom Trade

Weidinger

Weidinger GmbH är ett handelsbolag riktat mot elektroniktillverkningsindustrin. Som en leverantör av olika lösningar erbjuder företaget sina kunder förbrukningsvaror och mindre utrustning inklusive tjänster över hela Europa.

Weidinger

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.