Logotype

Bolag inom Industry

ARAT Group

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. I gruppen ingår Arivislanda, Renholmen, Almab, Hedlunds, Milltech, Höga Kusten och Loginor.

ARAT Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.