Logotype

Bolag inom Industry

Alfta Kvalitetslego

Alfta Kvalitetslego AB grundades 1991 i Alfta, Ovanåkers Kommun. Företaget är en legotillverkare i första hand av komponenter som kräver hög kompetens när det gäller kvalitetsbearbetning i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner med kompletterande rundsvetsning.

Alfta Kvalitetslego

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.