Logotype

Bolag inom Industry

Hedson Group

Hedson Group är en ledande leverantör av premiumprodukter inom härdning, lyftar och tvättsystem för fordonsindustrin, fordonseftermarknaden och annan tillverkningsindustri globalt. Bolagsgruppen grundades 1999 som ett resultat av sammanslagningen av IRT och Drester, och år 2005 förvärvades även Herkules. Huvudkontoret ligger i Arlöv, och produktionen sker i både Sverige och Tyskland.

Hedson Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.