Logotype

Bolag inom Industry

CMTi

CMTi är en en ledande specialist på interconnect-lösningar i Singapore. Bolaget har sitt huvudkontor i Singapore och en fabrik strategiskt belägen i Bintan, Indonesien. CMTi tillhandahåller en helhetslösning inom montering av ledningsnät och kablar, och har en stark historik av att leverera högkvalitativa produkter till slutkunder inom sina segment medicin, fordon, industri och flyg.

CMTi

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.