Logotype

Bolag inom Industry

SF Tooling Group

ST Tooling Group är en väletablerad ledande leverantör av pressgjuteriformer för stora och komplexa lättviktsdelar till bilar och lastbilar. ST Tooling Group är den första och än så länge ända globala gruppen inom sitt marknadsområde med verksamheter i Europa, Nordamerika och Kina. En ytterligare specialitet för ST Tooling Group är verktyg för kolfilterkompositer till bil- och flygindustrin.

SF Tooling Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.