Logotype

Bolag inom Trade

Acreto

Acreto är en väletablerad representant för starka konsumentvarumärken i Norden och tillhandahåller marknadsförings- och försäljningsmöjligheter samt distribution. Bolagets varumärkesportfölj omfattar segmenten Mygg och skadedjursbekämpning, Små hushållsapparater samt Värme och klimat, med flera välkända varumärken som Thermacell, Crockpot och FoodSaver.

Acreto

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.