Logotype

Bolag inom Industry

Tornado Group

Tornado Group är en tillverkare och leverantör av premiumklassade djurstängsel. Bolaget har huvudkontor i Storbritannien, men har försäljning i så väl Storbritannien som resterande Europa och Nordamerika.

Tornado Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.