Logotype

SSAB och Wibe Group i partnerskap om fossilfritt stål

2024-06-27
Group news, Industry

SSAB och Storskogens affärsenhet Wibe Group har nått en överenskommelse om leveranser av fossilfritt stål som ska användas i produktionen av Wibe Groups kabelförläggningssystem, som exempelvis kabelstegar och kabelrännor. Detta passar väl in i båda företagens ambition att minska koldioxidutsläppen och är ett naturligt steg i deras långvariga samarbete.

Som en del av åtagandet kommer Wibe Group att börja ta emot små partier av stål producerat utan koldioxidutsläpp 2026 med volymer som ökar årligen i takt med att SSAB fossilfria produktionskapacitet ökar. Genom att använda det fossilfria stålet kommer Wibe Group att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent för de berörda produkterna.

”Detta är ett viktigt och stort steg i vår hållbarhets­resa”, säger Patrick Arcidiacono, vd för Wibe Group. ”Initiativet från SSAB överensstämmer inte bara med vår vision utan även med vår ägare Storskogens mål att nå netto-noll till 2045.”

”Vi är glada att välkomna Wibe Group som en fossilfri partner”, säger Thomas Hörnfeldt, VP for Sustainable Business på SSAB. ”Traditionell stålproduktion representerar en betydande källa till globala CO2-utsläpp. Genom att förändra sättet stål produceras vill SSAB minska utsläppen och skapa en fossilfri värdekedja med kunder och partners.”