Logotype

Bolag inom Services

HEAB Entreprenad

HEAB Entreprenad grundades 1971 och är verksamt inom spårentreprenad och arbetar med ombyggnader av bland annat stations och perrongområden, underhåll av räls och transporter.

HEAB Entreprenad

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.