Logotype

Bolag inom Services

Elcommunication Sweden

Elcommunication Sweden, Elcom, startades år 2000 i Karlshamn, och är ett ledande företag inom el, IT och säkerhet. På kundsidan återfinns allt från privatpersoner till industri- och byggbolag, samt kommuner och landsting.

Elcommunication Sweden

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.