Logotype

Bolag inom Services

Allan Eriksson Mark

Allan Eriksson Mark är ett entreprenadföretag med verksamhet inom markarbeten. Bolaget har ett brett tjänsteutbud med fokus på VA-arbeten, kabelläggning, plattläggning, rivning, grönytearbeten och vägarbeten.

Allan Eriksson Mark

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.