Logotype

Bolag inom Services

Newton Kompetensutveckling

Newton är ett utbildningsföretag och en yrkeshögskola inom sektorerna fastighet, bygg, it, ekonomi och kommunikation.

Newton Kompetensutveckling

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.