Logotype

Bolag inom Services

ILogistics

ILogistics grundades 1999 och erbjuder specialisttjänster inom frakt, lagring, montering och distribution med bas i Umeå och en marknadstäckning som sträcker sig över hela världen.

ILogistics

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.