Logotype

Storskogen publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2023

2024-04-04
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogens års- och hållbarhets­redovisning 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Års- och hållbarhets­redovisningen publiceras på svenska och engelska och finns tillgänglig på Storskogens webbplats https://www.storskogen.com/sv/ir/rapporter-presentationer/.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Års- och hållbarhets­redovisningen kan beställas genom att maila till info@storskogen.com.

Den svenska års- och hållbarhets­redovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Storskogens webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Denna information är sådan information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 10.00 CEST den 4 april 2024.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.