Logotype

Delårs­rapport Q1 2023

2023-05-12
Regulatorisk information

”Vi inledde året starkt med en nettoomsättning på 9,2 miljarder kronor (6,9) och fortsatt god resultattillväxt som ledde till en EBITA-marginal på 9,6 procent (8,2). Osäkerheten i vår omvärld består och vi bibehåller fokus på förbättrad lönsamhet samt kassaflöde, två grundläggande faktorer som möjliggör hållbar tillväxt”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

FÖRSTA KVARTALET (1 JANUARI – 31 MARS 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 9 213 MSEK (6 938). Den organiska omsättningstillväxten var 3 procent.
  • Justerad EBITA ökade med 56 procent till 885 MSEK (568), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,6 procent (8,2). Den organiska EBITA-tillväxten var 6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 77 procent till 832 MSEK (470), motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (6,8).
  • Periodens resultat ökade med 116 procent till 515 MSEK (239).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,13).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 467 MSEK (-184).
  • Tre förvärv tillträddes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning om 95 MSEK.
  • Storskogen förlängde båda sina icke-säkerställda kreditfacilitetsavtal till mars respektive september 2025, med ytterligare ett års förlängningsoption.

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Storskogen har förvärvat 80 procent av det brittiska bolaget AC Electrical. Halva köpeskillingen utgjordes av konvertibler som konverteras till B-aktier i Storskogen Group i april 2024.
  • Årsstämman ska den 12 maj besluta om bl.a. föreslagen utdelning om 0,08 SEK/aktie, nyval av Robert Belkic till styrelsen samt omval av Annette Brodin Rampe (ordförande), Alexander Bjärgård, Louise Hedberg samt Johan Thorell, inrättande av aktierelaterade incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler och att återköpa egna aktier.

PRESENTATION AV DELÅRS­RAPPORTEN

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårs­rapport den 12 maj 2023 kl. 09.00 (CEST).

Om du önskar delta via webbsändning, vänligen gå in på länken nedan: 
https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q1-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200763

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändning kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 12 maj 2023 kl. 07.00 (CEST). 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Video

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens delårs­­rapport för första kvartalet 2023, följt av en frågestund (på engelska).