Logotype

Delårs­rapport Q3, 2020

2020-11-12

Storskogen kan summera ett starkt tredje kvartal med en EBITA-tillväxt på 88 procent jämfört med samma kvartal 2019 och en EBITA-marginal på 10,8 procent. I slutet av kvartalet låg EBITA strax under 1 MDKR med cirka 9,7 MDKR i omsättning för den rullande 12-månadersperioden proforma, som om vi hade ägt förvärvade bolag under hela perioden. Sex förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 600 MSEK.

Delårs­rapporten för januari - september 2020 med fokus på tredje kvartalet juli - september finns tillgänglig nedan i pdf-format.

Video

Nedan redogör Daniel Kaplan, vd, och Lena Krauss, CFO för kvartalet i en videosändning.

Under videosändningens andra hälft samtalar Daniel Kaplan med Alexander Bjärgård, en av Storskogens medgrundare och förvärvsansvarig. Här ges tittarna möjlighet att få svar på frågor om den förvärvsstrategi som gjort Storskogen till Sveriges största bolagsköpare.

Daniel Kaplan samtalar dessutom med Per Strömqvist, vd för Sveriges Golvdistributörer, SGD.  Per Strömqvist berättar om resan han varit med om, från att ha påbörjat tankar om att sälja sitt livsverk och gå i pension till att cirka fyra år senare ha konsoliderat marknaden för Sveriges golvgrossister.