Logotype

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-25
Storskogens EBITA ökade med 51% under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2019 och uppgick till 263 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 10,2%. Trots utmaningarna som covid-19 förde med sig under året levererade Storskogen sammantaget en vinsttillväxt på 78% för helåret. Nio förvärv gjordes under kvartalet med en sammanlagd årsomsättning på cirka 400 MSEK.
Delårsrapporten för januari - december 2020 med fokus på fjärde kvartalet oktober - december finns tillgänglig nedan i pdf-format och video.

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, redogör för Storskogens fjärde kvartal och summerar år 2020 – ett år som trots utmaningar blev ett resultatmässigt bra år för Storskogen.

I del två samtalar Daniel Kaplan, vd för Storskogen Group, med Peter Ahlgren, affärsområdeschef för Tjänster, och med Thomas Larsson, segmentansvarig för Installation och måleri.

I del tre samtalar Daniel Kaplan, vd för Storskogen Group, med Conny Endrell, koncernchef för affärsenheten Måla i Sverige och med Alexander Feldhof, vd för Delér Måleri, ett nyförvärvat bolag inom Måla i Sverige.